Zbiór figur bojowych do strzelania na skrócone odległości (25 metrów)

Po pozytywnym odzewie po opublikowaniu – „Tarcz do wykonania strzelania nr B1 na skróconych odległościach” był plan żeby zrobić inne strzelania instrukcyjne w podobny sposób. Plany jak to plany szybko biorą w łeb i...